Naisten pitää olla rohkeita ja auttaa toisiaan

Naisen kengissä -haastattelusarjassa keskustelemme menestyneiden naisjohtajien kanssa erilaisista työelämän teemoista ja naisista työelämässä.

Kia Haring on ohjelmisto- ja palveluyhtiö Tiedon viestintä- ja yritysvastuujohtaja. Haring on luonut uraa markkinoinnin ja viestinnän parissa jo 20 vuoden ajan, joista yli 11 vuotta hän on työskennellyt Tiedossa. Voit lukea hänen viimeisimmän blogikirjoituksensa täältä.

Oletko naisjohtajana törmännyt ennakkoluuloihin?

En ole törmännyt ennakkoluuloihin, mikä voi johtua siitä, että markkinointi ja viestintä ovat HR:n ohella hyvin naisvaltaisia aloja. Pidän kuitenkin keskustelua tasa-arvoisesta työelämästä tärkeänä ja on todella hienoa nähdä, kuinka tämä teema on saanut enemmän painoarvoa.

Se on tuottanut tulosta, ainakin meidän organisaatiossamme se on ollut näkyvissä. Naisilla on selvästi palo näyttää ja tehdä osaamisensa näkyväksi, mikä tietysti ajaa hyviin tuloksiin.

Millaisia ominaisuuksia naisjohtajalta vaaditaan?

Yhä enemmän rohkeutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä kaikki ihmissuhdetaidot korostuvat. Tulevaisuuden johtajiin liitetään yhä enemmän vaatimuksia avoimuudesta ja aitoudesta, on oltava ihminen eikä korporaatioedustaja.

Tarvitaan läsnäoloa ja empatiaa, jotka naisille usein ovat luonteisia ominaisuuksia, varsinkin äideille. Äitinä näitä luonteenpiirteitä joutuu harjoittelemaan, ja niitä pystyy ehdottomasti hyödyntämään myös työelämässä.

Toki naisjohtajilta vaaditaan myös liiketoiminnan tuntemusta, tuloksen tekoa ja verkostoitumiskykyä.

Onko naisjohtajan rooli mieskollegoita ahtaampi?

Ei naisen rooli välttämättä ole sen ahtaampi, mutta naisilla rima omaa osaamista kohtaan on usein hyvin korkealla. Ennen hakeutumista vastuutehtäviin syynätään suurennuslasilla, että täytänkö minä varmasti nämä kaikki vaatimukset. Arkailemme turhaan, miehet eivät yleensä näin tee.

Pitäisi osata ajatella, että uuteen rooliin pystyy kyllä ajan myötä myös kasvamaan, jos vain rakennuspalikat ovat kohdallaan.

Miten sukupuolikysymykset vaikuttavat omalla alallasi?

Olen mutkaton ihminen ja vien asioita suoraviivaisesti eteenpäin, sillä on saanut hyvää kohtelua osakseen. Kyllähän teknologia- ja it-ala ovat perinteisesti miesvaltaisia aloja, mutta en ole koskaan halunnut olla mikään ”hyvä jätkä”. Koen, että miesten kanssa on aina ollut mutkatonta tehdä töitä.

Olen totta kai ylpeä siitä, että olen nainen, mutta töissä pyrin pitämään asiat asioina. Olipa ala mikä tahansa, aito kiinnostus työtehtäviin ja valmius laittaa itsensä likoon vievät aina eteenpäin.

Voisivatko sukupuolikiintiöt edistää työpaikkojen monimuotoisuutta?

En itse kannata kiintiöitä, mutta totta kai rekrytoinnissa on hyvä pitää mielessä monimuotoisuuden vaatimukset.

Monimuotoisuus on erittäin arvokasta organisaation jokaisella tasolla, varsinkin tällä alalla, jossa puhumme paljon innovaatioista. Kasvu ja tulos riippuvat paljon siitä, miten monimuotoisia tiimimme ovat, jotta voidaan pohtia asioita oikeasti monelta kantilta ja löytää uudenlaisia yllättäviäkin ratkaisuja.

Pitääkö naisen valita perheen ja uran väliltä?

En pidä perheen perustamista uhkana työlle. Se on luonnollinen elämänvaihe, joka toki vaatii tietynlaista arjen aikatauluttamista.

Nykypäivänä työtä voi tehdä paljon joustavammin, kuin vaikka 10 vuotta sitten. On mahdollisuus esimerkiksi etätöihin ja videopalavereihin kotoa käsin, jos lapset ovat kipeänä.

Merkityksellisyys elämässä on ylipäänsä tärkeää ja antaa energiaa, sillä työstä voi saada todella paljon virtaa myös muille elämänalueille.

Miltä näyttää naisten tulevaisuus työmarkkinoilla?

Avoin keskustelu on tie muutokseen. Mutta naisten pitää olla myös rohkeita ja auttaa toisiaan, niinhän miehetkin tekevät.

Muutos vie aikaa, mutta onneksi nuoremman sukupolven asenteet ja oletukset ovat ilmiselvät.

16-vuotias tyttäreni raivostuu joka kerta, kun mennään perinteiseen nais-mies-roolitukseen. Nuoret eivät ajattele sukupuolta määräävänä asiana, heille on luontevaa olla monimuotoisessa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa.