Miesjohtajien odotetaan ajavan asiaansa faktoihin perustuen, naisille sallitaan tunneälyn käyttö

Naisen kengissä -haastattelusarjassa keskustelemme menestyneiden naisjohtajien kanssa erilaisista työelämän teemoista ja naisista työelämässä.

Sanna Kaipia on autojätti Nissanin Ruotsin maajohtaja. Lappeenrantalainen Kaipia on koulutukseltaan ulkomaankaupan tradenomi, jonka ensimmäinen työpaikka oli paperikemikaalitehtaan tehdasassistenttina. Autoalalla Kaipia on työskennellyt vuodesta 2007 muun muassa Nissanin Suomen maajohtajana.

Mikä on ajanut sinua eteenpäin urallasi?

Mitään uutta ei synny, jos ei ole rohkea. Luotan vahvasti intuitioon, teen työni tunteella ja olen karjalaisena myös yleisesti elämäniloinen ja avoin. En pelkää virheitä, joita auttamatta tulee tehtyä.

En koskaan ajatellut päätyväni uraihmiseksi, mutta muut ovat nähneet minussa potentiaalia asenteeni ja ahkeruuteni ansiosta.

Paras esimerkki tästä on se, kun aloitin Nissanin Suomen maajohtajana vuonna 2012. En ollut hakenut paikkaa ja aluksi jopa hieman vastustelin sen vastaanottamista, koska tiesin, miten vaativa työ oli kyseessä.

Esimieheni ei kuitenkaan antanut kauheasti vaihtoehtoja. Hän heitti minut syvään veteen, sillä tiesi minun kyllä oppivan uimaan.

Mitä vaaditaan naisjohtajalta miesvaltaisella alalla?

Rohkeutta, ahkeruutta ja itsevarmuutta, ettei jää jalkoihin. Vuosien saatossa kokemuksen kartuttua näkökulma on hieman muuttunut, mutta osin koen edelleen, että miesvaltaisella alalla naisten tulee tehdä työnsä tuplasti paremmin saadakseen saman arvostuksen, minkä miehet saavat joskus jopa automaattisesti.

Viime vuosina ihmislähtöinen johtajuus on kerännyt suosiota. Mitä ominaisuuksia hyvältä johtajalta vaaditaan?

Ihmislähtöinen johtajuus vaatii tunneälyä, kokonaistilanteen hallintaa ja kuuntelemista. Tiimissä kaikki ovat yksilöitä ja johtajan on pystyttävä tunnistamaan, millaista tukea kukakin tarvitsee. Olemme kaikki työntekijöinä juuri niin hyviä, kuin esimiehemme ovat meitä haastamaan ja antamaan mahdollisuuksia.

Tunnetaitojen lisäksi hyvä johtajuus vaatii selkeää ja rehellistä kommunikointia. Vaikeisiinkin tilanteisiin on helpompaa suhtautua, jos taustat ovat kaikkien tiedossa. Mitä avoimempi johtaja on, sitä vähemmän tiimi joutuu käyttämään aikaa ja energiaa arvailuun.

Mikä on ihmislähtöisen johtajuuden merkitys yritykselle?

Yritysten toimintaa ohjaa yleisesti asiakastyytyväisyys. Hyvä asiakaskokemus on melko helppoa saavuttaa kouluttamalla työntekijät seuraamaan haluttua prosessia ja käsikirjoitusta.

Hyvällä asiakaskokemuksella ei kuitenkaan enää nykypäivänä saavuteta tarvittavaa kilpailuetua, vaan kokemus on onnistuttava korottamaan erinomaiseksi. Se onnistuu vain, jos työntekijät ovat aidosti motivoituneita ja tekevät työnsä tunteella.

Miksi naiset mielletään paremmiksi ihmislähtöisiksi johtajiksi?

Mielestäni johtaminen on ennen kaikkea persoonakysymys. Jos halutaan yleistää, ehkä naiset ovat luonnostaan miehiä parempia käyttämään tunneälyä työpaikalla.

Itse en ole johtajana rakentamassa omaa uraani vaan kehittämässä brändiä ja tiimiäni vahvemmiksi. Tärkein tavoitteeni on kerätä ympärilleni parhaat mahdolliset asiantuntijat. Kun hyvät työntekijät saa puhaltamaan yhteen hiileen, sivutuotteena myös johtaja menestyy.

Onko naisjohtajan rooli ”ahtaampi”, kuin mieskollegoiden?

Mielestäni tämä on jopa enemmänkin päinvastoin. Miesjohtajien odotetaan ajavan asiaansa tiukasti faktoihin perustuen, meille naisille sallitaan esimerkiksi tunneälyn käyttö ja tunteiden näyttäminen suuremmassa määrin.

Olen ollut onnekas sen suhteen, että omat esimieheni eivät ole koskaan hakeneet tiettyä prototyyppiä palkattavaksi. En ole joutunut kohtaamaan ylitsepääsemättömiä esteitä työelämässä. Raja on ollut siinä, mihin sen itse asettaa.

Miten ruotsalaisen työelämän tasa-arvoisuus eroaa suomalaisesta?

Ruotsissa perheen hyvinvoinnista ollaan enemmän vastuussa yhdessä. Suomalaisissa keskusteluissa isyysvapaat ja vanhempien työnteko tuntuvat olevan edelleen hieman ongelmallinen aihe. Ruotsissa isät pitävät isyysvapaata ilman sen kummempia keskusteluja asemasta riippumatta. Täällä melkeinpä kyseenalaistettaisiin, jos isä ei pitäisi isyysvapaata.

Yksikään yritys ei kaadu yhden työntekijän henkilökohtaisen elämän takia. Olen vahvasti ahkeran työntekemisen kannattaja, mutta joustavaa yrityksen toiminnan täytyy olla.

Miten naiset voivat itse vaikuttaa työelämän tulevaisuuteen?  

Toivon, että johtavissa asemissa olevien naisten esimerkki rohkaisee nuorempia naisia hakeutumaan etenevässä määrin johtotehtäviin.

En pidä ”nainen miesten maailmassa” -stereotypioista, mutta naisten menestyminen liike-elämässä on kuitenkin vielä siinä määrin harvinaista, että esimerkkinä oleminen edesauttaa toivottavasti nuorempien tienraivausta.